Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Sandra van Ooijen, naai- en stoffeeratelier.
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Sandra van Ooijen, naai- en stoffeeratelier heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Websites die door middel van een link toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Sandra van Ooijen, naai- en stoffeeratelier gecontroleerd.

©Sandra van Ooijen, naai- en stoffeeratelier . Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Sandra van Ooijen, naai- en stoffeeratelier worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.